Planning

Op deze pagina vindt u een globale planning van de ontwikkeling van Beekweide II. De afgelopen periode werden al het Bestemmingsplan Beekweide II en het Bestemmingsplan Herstelbesluit Beekweide II vastgesteld en zijn in mei 2023 de eerste woningen in de verkoop gegaan.

2023

Juni 2023
 • Onderzoek naar oorlogsresten in het plangebied Beekweide II
Juli 2023
 • Start van de voorbereidingen voor de verplaatsing van de woonwagens
 • Sloop van een aantal panden in het plangebied
September 2023
 • Informatiebijeenkomst over het bouwrijp maken van Beekweide II
 • Start van het bouwrijp maken van Beekweide II
 • Verplaatsing van de woonwagens naar hun nieuwe locatie
   

2024

Eerste kwartaal 2024
 • Start bouw fase 2a en 2b
Tweede kwartaal 2024
 • Start verkoop fase 3a (juni)
Vierde kwartaal 2024
 • Verwachte start inrichting openbare ruimte fase 2a en 2b

2025

Eerste kwartaal 2025
 • Verwachte oplevering fase 2a en 2b  
Tweede kwartaal 2025
 • Verwachte start reconstructie Meidoornlaan